Gravid vecka för vecka

During my internship at United Screens in the spring of 2019 I edited vlogs to their youtube channel Gravid vecka för vecka. 

Example: